آلفاباکسدانه ى نهم

بـِ

الحق جلسه ى ديروز انجمن از آن جلسه هايى بود كه بايد باشد اما خب نمى شود هميشه اينطور باشد و به دلايل ديگر هم اصلا نبايد جلساتِ به اين شكل زياد شود .
حالا از بايد و نبايدش كه بگذريم مثل بيشتر جلسه هاى امسال باز هم بحثمان رسيد به "مسئله" ! اصلا اين مسئله دست از سر ما بر نمى دارد . در واقع نبايد هم بردارد . همين حالايى كه مسائل دستشان روى سر ماست چه اوضاعى داريم ! ديگر چه برسد به آنكه دست هم بردارند از سرمان ...
ولى اينطور نمى شود ! اصلا بايد دستشان را بگيرى بنشانى جلويت ، چندتايى از آن روح افزا هاى يحتمل تاريخ گذشته هم از اتاق پشتى انجمن بدهى نوش جانشان كنند و بعد كه حالشان جا آمد بنشينى حرف بكشى و ته و تويشان را در بياورى ! و به عبارت مورد توافق شورا " كشفشان كنى" 
خوب كه سر و كله زدى و پدرت را در آوردند ميفهمى كه نه ! نم پس نمى دهند و قصد ندارند آن سرشاخه ى اصلى را لو بدهند .
اگر به همين راحتى ها بود كه اين به اصطلاح نخبه ها نشت نمى كردند به آن ور مرز ها تا با مسائل خارجى سر و كله بزنند . شايد هم با نوع خارجيش بهتر مى توان تا كرد يا اصلا يك نفر قبلا با ضرب و زور ازشان حرف كشيده و آماده گذاشته تا بيايند حلشان كنند .
اما اين كه دليل نشد ؛ به اصطلاح نخبه ى عزيز !
يك عمرى از پدر و مادر و در و همسايه سركوفت شما ها را خورديم :)) براى اين روز ها كه بد قلقى مسائلمان را تحمل كنى و حرف بكشى ازشان و كشفشان كنى بعد هم زحمت بكشى و حلشان كنى ؛ نه اينكه تا تقى به توقى خورد نشت كنى آنور ...
از اتاق فرمان به مسئولين مرتبط با امر هم اشاره مى كنند ؛ بعله بعله ! كوتاهى هاى مسئولين كه جاى خود ؛ بايد برايشان طومار ها نوشت .
خلاصه اينكه خلاصه ى كتاب "نشت نشا" كه در جلسه ى ديروز بحثش بود ، براى من اين بود كه مسئله اصلى سر همين "مسئله" هاست . اگر به جاى حل كردن مسئله هاى ترجمه اى از اين رشته هاى ترجمه اى در دانشگاه هاى ترجمه اى ، مسئله هاى مربوط به خودمان و كشورمان را پيدا كرديم نه تنها مشكلاتمان حل مى شود و بلكه ديگر نمى خواهد نگران "نشا" هايى كه در دانشگاه پرورش مى دهيم باشيم كه يك وقتى خداى ناكرده نشت نكنند .

پـِ نون يك : به جد تاكيد مى شود بخوانيدش

پـِ نون دو : ياد ندارم اين قدر چرت و پرت طور نوشته باشم ولى حيفم اومد نذارمش اينجا :)


منبع این نوشته : منبع
مسئله ,بايد ,اصلا ,جلسه ,ترجمه ,بكشى ,اصطلاح نخبه