آلفاباکسدانه ى ششم

بـِ
نمى دانم چه طور ! اما از خيلى چيز هاى حداقل به ظاهر مهم ، به راحتى در زندگيم گذشته ام ؛ نمونه اش همين رشته و دانشگاه ...
همان موقع انتخاب رشته از دانشگاه شريف گذشتم براى رشته ى مكانيك ! اما به نظرم مكانيك ارزشش را داشت . وقتى نتايج آمد به خاطر مامان و بابا از مكانيك تهران گذشتم ! و قطعا ماندنِ پيشِ خانواده ارزشش را داشت . چند ترم بعد هم - البته با كمى ترديد - از مكانيك شيراز گذشتم ولى حالا فكر مى كنم راهى كه درونش قدم گذاشتم ارزشش را داشت .

داشتم كم كم تصميم مى گرفتم كه يكبار ديگر هم چشم ببندم بر خيلى چيز ها و از مسائل بزرگترى ، اين بار به خاطر تو بگذرم ؛ اما تو يك ذره هم نخواستى به من اثبات كنى كه ارزشش را دارى ...

پـِ نون : از تو هم گذشتم !


منبع این نوشته : منبع
ارزشش ,مكانيك ,گذشتم ,رشته